Zavolajte nám

Obráťte sa na nás so svojimi otázkami cez e-mail alebo telefón.

Cez pracovné dni od 9:00 do 17:00

+420 777 523 225

Autorizovaný partner

GeoTrust Partner   RapidSSL

Inštalácia SSL certifikátu na server Apache 2

Nacházíte se zde: SSL certifikáty » Podpora » Instalace certifikátu » Instalace SSL certifikátu na serveru Apache 2
 1. Keď e-mailom obdržíte certifikát, skopírujte všetko medzi ----BEGIN CERTIFICATE----- a -----END CERTIFICATE----- (vrátane týchto značiek) a uložte v textovom editore (napr. notepad, nie Word) do súboru s koncovkou .crt. Napr. vascertifikat.crt
 2. Rovnako ako certifikát uložte aj intermediate certifikát, ktorý je tiež priložený v e-maile. Súbor opäť uložte s koncovkou .crt. Napr. rapidssl_intermediate.crt.
 3. Skopírujte obidva .crt súbory na miesto, kde uchovávate vaše certifikáty a privátne kľúče. Nastavte ich čitateľné len pod užívateľom root/administrator (read only).
 4. Nájdite konfiguračné súbory pre Apache (umiestnenie je rozdielné na rôznych distribúciách). Súbor býva tradične umiestnený v /etc/httpd alebo /etc/apache2. Najčastejšie sa nazýva httpd.conf.
 5. Nájdite sekciu
  <virtualhost></virtualhost>
  v konfiguračnom súbore. Pokiaľ potrebujete, aby bola vaša stránka prístupná cez https aj cez http, budete potrebovať virtual host pre každý typ spojenia. Urobte kópiu súčasného virtual host bez SSL a nastavte ho pre SSL. Pokiaľ potrebujete, aby vaše stránky boli prístupné len cez SSL, upravte existujúcu virtual host časť.
 6. Nastavte časť pre stránky zabezpečené cez SSL, napr.:
  
  DocumentRoot /var/www/html2
  ServerName www.yourdomain.com
  SSLEngine on
  SSLCertificateFile /cesta/k/vascertifikat.crt
  SSLCertificateKeyFile /cesta/k/vas_privatni_klic.key
  SSLCertificateChainFile /cesta/k/rapidssl_intermediate.crt
  
  
 7. Otestujte nastavenie vášho Apache servera pred reštartom. Typicky s použitím apachectl configtest
 8. Reštartujte Apache! Rozlišuje sa podľa distribúcie, ale bežne napr. cez:
  apachectl stop
  apachectl start